Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

20:13
2569 f1c3 500

"There’s something that feels so good about sharing your life with somebody."

Her (2013) Spike Jonze

Reposted fromunmadebeds unmadebeds via48hrs 48hrs
20:12
3502 4360 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek via48hrs 48hrs
20:11
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie via48hrs 48hrs

October 17 2019

20:32
20:32
8308 2e01
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMerrry98 Merrry98
20:32
2679 7fc9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMerrry98 Merrry98
20:32
4877 6606
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaMerrry98 Merrry98
20:32
8573 5ecb 500
Reposted fromxawery xawery viaMerrry98 Merrry98
20:32
5795 1bc9 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via48hrs 48hrs
20:30
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".

Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Reposted fromjustmine justmine via48hrs 48hrs

October 07 2019

19:11
Jesteś najpiękniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek widziałem. Twoje włosy, twoje oczy, twoje usta, twoje ciało, do którego jeszcze się nie przyzwyczaiłaś, to, jak chodzisz, uśmiechasz się, śmiejesz, to, jak policzki ci się zapadają, kiedy jesteś wściekła albo zdenerwowana, to, jak powłóczysz nogami, kiedy jesteś zmęczona. Każdy twój szczegół jest piękny. […]
Kiedy cię widzę, Świat się zatrzymuje. Zatrzymuje się i wszystko, co mi zostaje, to ty i moje oczy, które się w ciebie wpatrują. Nie ma nic więcej. Nie ma hałasu, nie ma innych ludzi, nie ma myśli ani zmartwień, i to piękne miejsce, i jesteś tylko ty. Tylko ty i moje oczy, które się w ciebie wpatrują. 

— "Milion małych kawałków" J. Frey
Reposted fromcountingme countingme via48hrs 48hrs
19:09
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain via48hrs 48hrs
19:09
1561 a1dd
Reposted fromrudosci rudosci via48hrs 48hrs
19:09
Nauczyła mnie, że prawdziwa miłość potrzebuje czasu, pracy i komunikacji. Prawdziwa miłość rozkwitała jedynie dla tych, którzy poświęcali czas, by ją pielęgnować, odżywiali ją i dawali jej światło.
— Brittainy C. Cherry - "Siła, która ich przyciąga"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs

September 29 2019

21:22
0481 e769
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant via48hrs 48hrs
21:18
5420 e07b
Reposted fromrol rol via48hrs 48hrs
21:18
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot via48hrs 48hrs
21:18
3428 8426 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna via48hrs 48hrs
21:18
2254 598d 500
Reposted fromsoftboi softboi via48hrs 48hrs
21:17
6998 e498 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl