Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

09:21
Nieważne, gdzie się znajdziemy. I nieważne, jak mocno życie nas doświadczy lub doświadczyło. Nigdy, nie poddawajmy się. Usuńmy z naszego życiowego słownika, brzydkie słowa balasty: "przegrana, brak szans, brak perspektyw, nie ma szansy na miłość i szczęście" . Odrzućmy te zwyrodniałe formy, które blokują naszą wewnętrzną zdolność do czynu. Jesteśmy wyjątkowi, bo ludzie są i byli wyjątkowi. Mogą tylko na daną chwilę jeszcze o tym nie wiedzieć. To się nazywa "złe poinformowanie", ale przekaz wysyłany do mózgu musi być jasny: YOU CAN DO IT!  Dasz radę i do przodu!
http://seeik.pl/
Reposted fromSEEiK SEEiK
09:20
5213 aab9 500
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd via48hrs 48hrs
09:20
3903 fb79
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
09:20
Człowiek i jego życie to barwy. Nie ma w tym samej szarości.
http://seeik.pl/
Reposted fromSEEiK SEEiK
09:19
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs

February 08 2019

01:51
1426 8b50 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaMerrry98 Merrry98
01:51
4687 94d8
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaMerrry98 Merrry98
01:51
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viaMerrry98 Merrry98
01:51
3001 be58 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMerrry98 Merrry98
01:50
2327 8be3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMerrry98 Merrry98
01:50
2040 fc1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMerrry98 Merrry98
01:50
01:50
0680 34eb 500

xcoffees:

brown/modern blog :) 

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaMerrry98 Merrry98
01:50
01:50
4050 981e 500
Reposted fromimpressionante impressionante viaMerrry98 Merrry98
01:49
4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viaMerrry98 Merrry98
01:49
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viajointskurwysyn jointskurwysyn
01:49
01:49
01:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl