Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2019

21:30
1355 3543 500
21:30
4114 3ca5 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:30
4431 7cce
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:30
2256 55da 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:29
21:29
6006 9fa5 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:25
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
21:25
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
21:25
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs

April 27 2019

22:31
1635 ea31
Reposted fromRowena Rowena viaMerrry98 Merrry98
22:31
Coś co czyni cię inną, albo wręcz dziwną - to właśnie jest twoją siłą.
— Meryl Streep
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMerrry98 Merrry98
22:31
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMerrry98 Merrry98
22:31
4613 5aa0 500
22:31
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMerrry98 Merrry98
22:29
7869 0e31 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMerrry98 Merrry98
22:29
3071 3690
Reposted fromonlyman onlyman viaMerrry98 Merrry98
22:29
2507 c19c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMerrry98 Merrry98
22:29
5707 0fba 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMerrry98 Merrry98
22:29
22:28
6859 3c91 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMerrry98 Merrry98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl