Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

7102 4695 500

momgenes:

My emotional spectrum ranges from industrial noise to Dostoyevsky monologue

Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viabrzask brzask
6377 4f60 500

summers-in-hollywood:

Alain Delon on the set of Plein Soleil, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
8336 99f0 500
Reposted fromhighhopes highhopes viajasnaa jasnaa
1216 0ed9
#orangeisthenewblack
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viajasnaa jasnaa

April 21 2017

Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle via2708 2708
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi via2708 2708
9417 1deb
Reposted frompeper peper via2708 2708
0616 09c0 500
Reposted fromkokosowas kokosowas viasweetnothingg sweetnothingg
1111 f7c2 500
Reposted fromvandalize vandalize viasweetnothingg sweetnothingg
5322 0ef8 500
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viasweetnothingg sweetnothingg
3148 794a
Reposted fromLotte Lotte viasweetnothingg sweetnothingg
8981 6287 500
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - "Nieobecność"
2276 fdde 500
Reposted fromfreakish freakish viabrzask brzask
Myślę, że znalezienie czegoś, co pomaga nam się oderwać od rzeczywistości, jest niesamowicie ważne. Liczy się także odwaga, żeby móc później, kiedy już to odnajdziemy, podążać wciąż za tą słabiutką myślą, że się uda. Bo jak pisał mistrz Bułhakow - "tchórzostwo nie jest jedną z najstraszliwszych ułomności, ono jest ułomnością najstraszliwszą!". A więc nieważne, czy kolejną godzinę męczysz się pociągając struny, codziennie zapisujesz swoimi myślami kartki pilnowanego pieczołowicie zeszytu, czy też delikatnymi pociągnięciami pędzla malujesz własny świat - nie przestawaj, mimo tego, że nie wychodzi, mimo tego, że będzie Ci się wydawać, że to strata czasu. I pamiętaj, że w każdym jest trochę szaleństwa, nie ma w tym nic niewłaściwego. Wszyscy się czegoś boimy, po prostu nasze lęki się różnią. I ich powody. Ale z takich "pęknięć" w nas samych powstają najpiękniejsze rzeczy. Ich piękno jest w tym, jak bardzo są szczere i prawdziwe.
Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej via2708 2708
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund via2708 2708
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain via2708 2708
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna via2708 2708
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl