Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

5988 f64a
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viasweetnothingg sweetnothingg
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viasweetnothingg sweetnothingg
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Reposted fromromesanatomy romesanatomy via2708 2708
4494 aef0 500
8571 3b79
Reposted frompunisher punisher viajointskurwysyn jointskurwysyn
9432 1ab6
“Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viajointskurwysyn jointskurwysyn
5600 d417
0619 bfe7 500
A Window on the Quai Voltaire by Andre Kertesz,  Paris, 1928
7908 cb59 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
8757 5742
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
8891 5d3f
Reposted frometernaljourney eternaljourney via2708 2708
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline via2708 2708

January 10 2018

2391 95a6 500
1810 f4e0 500
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viasweetnothingg sweetnothingg
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl