Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa via2708 2708
Audrey Hepburn and George Peppard in ’Breakfast at Tiffany’s’, directed by Blake Edwards, 1961
1167 5e61
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior via2708 2708

August 19 2017

8430 9c52 500
1694 3c63
Reposted fromkarahippie karahippie viasweetnothingg sweetnothingg
3757 f2d7
2085 7ae2 500
Reposted frompunisher punisher viasweetnothingg sweetnothingg

August 07 2017

8494 49a0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajointskurwysyn jointskurwysyn
Teraz tego nie widzisz, ale ten czas, to, co jest teraz, będzie jedną z najważniejszych lekcji w Twoim życiu. Nawet jeśli czasami będzie bardzo źle, nie będziesz chciała jeść, wstawać i myć się to nadejdzie dzień, kiedy zrozumiesz, że przetrwałaś to wszystko. Przetrwałaś silniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Masz w sobie moc, o której nawet nie miałaś pojęcia.
Reposted fromwaflova waflova via2708 2708
6462 188e
Garden Wise, c. 1950
Reposted fromLauderdak Lauderdak viajointskurwysyn jointskurwysyn
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via2708 2708
9616 0907 500
9299 72cd

August 04 2017

1864 f781
Reposted frombabyface babyface viajointskurwysyn jointskurwysyn
0814 7860 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
- dlaczego to zrobiłeś?
- są dwa powody:
1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viasweetnothingg sweetnothingg
Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromwaflova waflova via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl