Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

12:18
6236 ccfc
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaMerrry98 Merrry98
12:18
5986 d4be 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMerrry98 Merrry98
12:18
9043 3485 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMerrry98 Merrry98
11:47
11:39
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie via48hrs 48hrs
11:38
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie via48hrs 48hrs
11:38
Czasami nieznajomi dają najlepsze rady. Albo nie wiedzą, kim jesteś, albo nie za bardzo ich obchodzisz, tak więc walą prosto z mostu. Takie rady są praktyczne. Rodzina i przyjaciele będą starali się nie urazić twoich uczuć, ktoś obcy nie zawaha się rozjechać cię walcem.
— Blair Holden
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf via48hrs 48hrs
11:38
7616 1c17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via48hrs 48hrs
11:38
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto via48hrs 48hrs
11:37
2311 a22b
Reposted frompunisher punisher via48hrs 48hrs

April 28 2019

21:30
1355 3543 500
21:30
4114 3ca5 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:30
4431 7cce
Reposted fromoll oll viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:30
2256 55da 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:29
21:29
6006 9fa5 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:25
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
21:25
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
21:25
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs

April 27 2019

22:31
1635 ea31
Reposted fromRowena Rowena viaMerrry98 Merrry98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl