Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

18:25
18:24
1728 daea
18:24
4580 1ab1 500
18:24
7606 243a
with my dear Husband by Laura Makabresku
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:24
3408 aa5d 500

barretoart:

Experiemental photography 
Painting with the light of the moon

Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:24
7199 6e85 500
18:23
4360 fb40 500
Reposted frompollywood pollywood viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:23
4268 5612 500

dirty-angel19:

ჩვენს სამყაროში, ჩვენს სიმშვიდეში, ჩვენივე წესებით….

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via48hrs 48hrs
18:22
8523 a24d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via48hrs 48hrs
18:21
4949 7bb4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 12 2018

08:40
9294 b540 500
08:40
0644 569f
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
08:40
9292 5f2c 500
08:35
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
08:33
5008 113b
Reposted fromparkaboy parkaboy viajointskurwysyn jointskurwysyn
08:32
9113 cbd3 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
08:32
9107 37e7 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
08:32
9089 d855 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
08:31
9060 2d31
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
08:29
Reposted fromcouples couples via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl