Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

3412 fdd7 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viafrenatae frenatae
7895 bda9 500
Reposted frompanrysownik panrysownik viafrenatae frenatae

June 11 2017

May 31 2017

Hej, zaglądasz tu jeszcze?
— :(
Reposted fromcomeslullaby comeslullaby

May 18 2017

9073 b06f
Reposted froma-antimatter a-antimatter viabrzask brzask
5358 6255 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn via2708 2708
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia via2708 2708
Nie cierpię ludzi i miejsc bez wad. Myślę, że prawdziwie doskonała istota byłaby strasznie niezajmująca.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku via2708 2708
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes via2708 2708
1184 37fe 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant via2708 2708
7368 9224
Reposted frommisza misza via2708 2708
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj via2708 2708
Zamykała się w sobie, a mi coraz ciężej było do niej dotrzeć. Coraz częściej unikała odpowiedzi, zbywała mnie zwykłym “w porządku”, siedziała zapatrzona ze łzami w oczach, a ja nie miałem pojęcia, co się dzieje i jak jej pomóc.
Reposted from2708 2708
1912 717d 500
Reposted fromszeptniemegokrzyku szeptniemegokrzyku via2708 2708
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme via2708 2708
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl via2708 2708
Sądzić mnie może tylko ten, kto potrafi mi zajrzeć w duszę.
“Księżniczka z lodu” – Camilla Lackberg
(via cytatyzksiazekelfika)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl