Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

4627 a459 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness via2708 2708

March 14 2017

6282 b9cf

danger:

bye he’s too good for this world

Reposted fromerial erial viabrzask brzask
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viasweetnothingg sweetnothingg
Ja wiem, jak mnie kochasz. Widze to, wystarczy, że widze Cię gdziekolwiek i widze Twój wzrok .Nie musisz mi mówić, ze mnie kochasz, bo ja to wszystko wiem.
— dlaczego on to powiedział ?
Reposted fromshakeme shakeme viasweetnothingg sweetnothingg
2743 4126
Reposted frombyheart byheart viasweetnothingg sweetnothingg
Reposted fromRynn Rynn viajasnaa jasnaa

tsunamiwavesurfing:

i need another hour to wake up after i wake up

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viajasnaa jasnaa
2110 7711
Reposted frombaboooshka baboooshka viajasnaa jasnaa
Ten, który walczy z potworami, powinien zadbać, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań spogląda również w nas.
— F. Nietzsche
Reposted fromanhedonie anhedonie via2708 2708
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić to zakochać się w ciężkiej pracy.
— Siostra Mary Lauretta
Reposted fromikhakima ikhakima via2708 2708
3223 8526
Reposted frommyteatime myteatime via2708 2708
Głupotą jest znikać z życia kogoś, kto ustawił nas na pierwszym miejscu. Kto oddał nam swoje serce, duszę i emocje. Uciec bez słów okrywając dnie i noce tej osoby ciszą, pustką i zastanowieniem. Nie róbcie tego. Nie odchodźcie od dobrych ludzi, myśląc, że na nich nie zasługujemy. Możecie im zniszczyć życie.
Reposted frommefir mefir viasweetnothingg sweetnothingg
7905 35a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasweetnothingg sweetnothingg
0863 96e7 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasweetnothingg sweetnothingg

Ogromnie chciała być równie beztroska jak jej rówieśnice, mieć takie samo jak one próżne przekonanie o własnej nieśmiertelności. Pragnęła niefrasobliwości swoich piętnastu lat, ale starając się ja osiągnąć, czuła pęd mijającego czasu. I tak ciężar konsekwencji stawał się wręcz nieznośny, a jaj myśli wirowały coraz szybciej, po coraz węższych kręgach.

— Paolo Giordano, Samotność liczb pierwszych
Reposted frombylejaka bylejaka viasweetnothingg sweetnothingg
9211 bafd
Reposted fromoutline outline viasweetnothingg sweetnothingg
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viasweetnothingg sweetnothingg
7914 20a7 500
Reposted frommhsa mhsa viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl